Wyróżnienie dla mecenasów kultury

Zarząd Powiatu Rawickiego w uznaniu zasług dla kultury tego regionu przyznał Elżbiecie i Marianowi Frankiewiczom honorowy tytuł Mecenasa Kultury Powiatu Rawickiego.

Jest on szczególnym wyróżnieniem i wyrazem uznania dla osób fizycznych i prawnych, które wnoszą wkład w rozwój i promocję Powiatu Rawickiego oraz przyczyniają się do budowania jego kulturalnego wizerunku ? jak można przeczytać w regulaminie przyznawania tytułów.
Starosta rawicki, Zbigniew Wolny uzasadnił, że statuetka trafia do rąk ludzi, którzy przywrócili świetność pięknemu obiektowi zabytkowemu jakim jest Pałac w Trzeboszu, i wciąż aktywnie działają na rzecz rozwoju kultury w regionie.
Uroczystość wręczenia statuetek odbyła się w Domu Kultury w Rawiczu.

s